Založenie stavby Heluz

heluz banner

Technická pomoc pri zakladaní stavby

Technická pomoc pri zakladaní hrubej stavby z brúsených tvárnic spočíva vo výpomoci technického pracovníka pri zrovnaní maltového lôžka pod prvú radu muriva na základovej doske. Prvá rada tehál potom môže byť položená presne vodorovne a zvisle. To je základný predpoklad pre správne murovanie z brúsených tehál.

Plná cena tejto dotovanej služby má výšku 250 EUR na základovej doske. V prípade stavby podkrovia je to potom ďalších 250 EUR na stropnej doske. Zakladacia malta na založenie rodinného domu má obvykle hodnotu 255 EUR na základovej doske a 215 EUR na stropnej doske. Spolu je to 970 EUR u bežného rodinného domu s podkrovím.

Dotovaná cena služby pomoc pri založení stavby je 100 EUR vrátane DPH na základovej doske a 110 EUR na stropnej doske. Cena zakladacej malty na špáru hrúbky 20 mm na obidve dosky 0 EUR. Náklady na dotovanú službu pomoc pri založení vrátane materiálu u bežného rodinného domu s podkrovím je 210 EUR spolu.

Prihlásenie